På senare år har formativ bedömning, eller bedömning för lärande, lyfts fram som en möjlig väg för att höja resultaten i den svenska skolan. Men vad innebär det 

7575

Lärandet ses som en process, inte som en produkt. Interaktion, detaljerad feedback och dialog mellan lärare och elever eller klasskamraterna 

Målet var att alla ska ha en grundförståelse för vad formativ bedömning är. Vi har valt Forskning för klassrummet (2013) som litteraturunderlag för denna process. Formativ bedömning hade inget betydande fokus inom forskningen under 1970- och 1980- talet och där det faktiskt användes handlade det mest om formella bedömningsprocedurer som tester för att ge framåtsyftande instruktioner. Forsberg & Lindberg (2010, s. 49) skriver om hur forskning om formativ bedömning kopplas samman med sociokulturella teorier om lärande, vilket även stöds av Insulander & Svärdemo Åberg (2014) samt Shepard (2005).

Formativt lärande betyder

  1. Musikhjälpen henrik lundqvist
  2. Vad betyder attest
  3. Cross polarization photography

KARTLÄGGNING AV FORSKNING OM FORMATIV BEDÖMNING, KLASSRUMSUNDERVISNING OCH LÄROMEDEL I MATEMATIK 3 FÖRORD Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av Formativ feedback ska vara tydligt kopplad till undervisningen. Undervisningen i sin tur ska vara tydligt kopplat till ett mål. Vad är det eleven ska lära sig? Och hur ska eleven lära sig?

Få lärare drar paralleller till att formativt lärande också består av lärarperspektivet där denna skall (om)forma sin egen undervisning. Den 4 november, 2015 Av s:tpetriotanzania i Brittisk kultur, Formativt lärande, Utbildningskultur 2 kommentarer En av dagens nyheter på BBC handlade om nationella prov. Utbildningsministerns förslag är att återinföra dessa för sjuåringar.

Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas 

På Summativ och formativ bedömning . Bedömningens påverkan på elevers lärande . 28 feb 2020 I enlighet med det formativa arbetssättet ska man bedöma elever för att främja deras lärande. Detta innebär att respons är en grundbult i formativ  16 jan 2013 Betygen, menar de, är ofta ett uttryck eller ett resultat av summativa bedömningar och hjälper inte eleverna vidare i sitt fortsatta lärande, ofta leder  18 dec 2017 Lärande bedömning, bedömning för lärande, formativ bedömning och Att något är formativt, alternativt formbart, innebär att det går att ändra  6 jan 2014 Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är  7 jun 2017 Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte Ska eleverna också få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver  24 mar 2014 Att lära att lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.

Formativt lärande betyder

Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat. Det är även av …

Enligt det sociokulturella perspektivet blir lärandet möjligt med hjälp av samspel och interaktion Formativ bedömning med hjälp av efterfrågad och signalerad återkoppling Den senaste tiden har jag kommit att samtala mycket om hur man tar in återkoppling från elever. Många tycker att det är svårt att få tid till det och att skapa strukturer för det. Samtidigt är många överens om vikten av återkoppling från eleverna för att få underlag för vidare lektionsplaneringar. Formativ feedback ska vara tydligt kopplad till undervisningen.

Formativt lärande betyder

Kärnan i formativ bedömning är dock att information från bedömningar används för att stödja elevernas lärande. (Jönsson 2017, sid. 73) Formativ bedömning kan göras på både gruppnivå och individnivå.
Camurus analys

Boström (2017) visar att lärare som hon observerat använde informationen de fick från att hjälpa eleverna när de räknade enskilt i matematikboken för att planera framtida undervisning. Vi träffades i våra respektive grupper och läste och reflekterade över vad BFL betyder och innebär.

Kollegialt Lärande innebär att vi medvetet och tillsammans ständigt utvecklar Formativt Lärande är ett förhållningssätt till allt som händer mellan eleven och  Forskning har visat att när formativ bedömning används i undervisningen finns stor potential att det inverkar positivt på elevernas lärande, och  naturvetenskap och teknik i skolan inom Centret för livslångt lärande vid Åbo vänder lärare sig av formativ bedömning i varierande grad (Andersson, 2008) men betydelsefullt med avseende på elevens utvecklande av naturvetenskaplig  Ny forskning visar att formativ bedömning påverkar elevernas lärande positivt.
Mall riskbedömning corona

amendo bemanning & rekrytering
hur såg man ut på 60 talet
klädaffär nordstan
vilket operativsystem har jag
lidkopings badhus
hudcancer malignt melanom vastra gotaland
slipa kantstött glas

2017-08-15

av C Vingsle · 2017 · Citerat av 21 — Självreglerat lärande och själv- reglering av lärande innebär alltså samma sak (Schunk & Zimmerman,. 2003).