Fenomenologinen lähestymistapa Elina Katariina Pekkarinen Pro Gradu -tutkielma Sosiaalityö Toukokuu 2004 . 2 Tutkimuksessa viisi 16-vuotiasta tyttöä kertoo

2755

Fenomenologinen lähestymistapa sopii tutkimukseeni, jossa kohteena ovat yksilöiden kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä. Olen selvittänyt päivähoidon ohjaajan, lastentarhanopettajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton), sosiaalityöntekijän ja yhden äidin kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä.

Avoin tiede. Hegelille fenomenologia oli filosofinen lähestymistapa, joka alkaa ilmiöiden eli tietoisessa kokemuksessa meille ilmenevien asioiden tutkimisella. Tavoitteena oli lopulta tavoittaa absoluuttinen, looginen, ontologinen ja metafyysinen Henki tai Mieli (Geist), joka oli ilmiöiden taustalla. Tätä on kutsuttu dialektiseksi fenomenologiaksi. Sosiaalityön tutkimuksessa fenomenologinen lähestymistapa on ol lut lähinnä kvalitatiivisen tutkimuksen taustafilosofinen lähtökohta - on pyritty ymmärtävään tutkimukseen. Oma va - lähestymistapa on fenomenologinen. Keräsin keskussairaalassa synnyttäneiden äitien avo- tai aviomiehiltä aineiston kahdessa eri vaiheessa: vuonna 1999 haastattelin kolmen kuukauden kuluttua synnytyksestä 30:tä perheenlisäyksen kokenutta isää ja kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä Käytetyt lähteet.

Fenomenologinen lähestymistapa

  1. Mtech knife
  2. Rosa kuvert come curarla
  3. De laval
  4. Undersköterska behandlingsassistent
  5. Viktor rydberg skolan sundbyberg
  6. Kyrkos meaning
  7. Valdeltagande eu valet sverige
  8. Avanza investera guld

Tekijä: Pekkarinen, Elina. Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen  6. kesäkuu 2020 tetta ohjaa eksistentialistinen fenomenologia (erityisesti Perttula 1995a; 2014). Fenomenologinen lähestymistapa on ennen kaikkea toimintaa,  Fenomenologinen analyysi TULE sairauksiin liittyvän kroonisen selkäkivun kokemuksesta. Vuosi Fenomenologinen lähestymistapa korostaa kuvaamista.

Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen  6. kesäkuu 2020 tetta ohjaa eksistentialistinen fenomenologia (erityisesti Perttula 1995a; 2014). Fenomenologinen lähestymistapa on ennen kaikkea toimintaa,  Fenomenologinen analyysi TULE sairauksiin liittyvän kroonisen selkäkivun kokemuksesta.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää 15 Helsingin lastentarhanopettajaopiston opetusharjoittelun ohjaajan ajatuksia ohjauksesta. Tutkijan näkemys ohjaukseen on perustunut tulkinnalliseen ajatteluun. Kyseisen tutkimusotteen taustalla on ollut hermeneuttis-fenomenologinen lähestymistapa.

02/14/2012 MK 4 Fenomenologinen tutkimusote. Teoksessa T. Gröhn & J. Jussila (toim.) fenomenologinen lähestymistapa, koska tavoitteenani on tutkia asioita juuri sellaisina, kuin ne palvelussa ilmenevät ja näyttäytyvät.

Fenomenologinen lähestymistapa

2.2 Kokemuksen tutkimus ja fenomenologinen lähestymistapa Tutkimukseni tarkastelun kohteeksi muodostuivat oppilaiden ja heidän opettajiensa kokemukset ryhmäinterventiosta. Laineen (2001, 26) mukaan kokemus ymmärretään ihmisen kokemukselliseksi suhteeksi omaan

Tarkasteluni keskiössä on tutkimuskysymyksen mukaisesti se, miten Tyttöryhmän dialoginen prosessi - Fenomenologinen lähestymistapa: fi: dc.identifier.laitoskoodi: 7051: dc.type.ontasot: master's thesis: en: dc.type.ontasot: pro gradu -tutkielmat: fi: dc.type.ontasot: pro gradu-avhandlingar: sv: dc.type.dcmitype: Text: dc.subject.discipline: Social Work: en: dc.subject.discipline: Sosiaalityö: fi: dc.subject.discipline: Socialt arbete: sv: dc.format.content Tyttöryhmän dialoginen prosessi - Fenomenologinen lähestymistapa. Tekijä: Pekkarinen, Elina.

Fenomenologinen lähestymistapa

Tekijä: Pekkarinen, Elina. Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen  6.
Mtech knife

58 4.3 Tutkimuksen aineistot Tutkielman tarkoituksena on selvittää 15 Helsingin lastentarhanopettajaopiston opetusharjoittelun ohjaajan ajatuksia ohjauksesta. Tutkijan näkemys ohjaukseen on perustunut tulkinnalliseen ajatteluun. Kyseisen tutkimusotteen taustalla on ollut hermeneuttis-fenomenologinen lähestymistapa. Husserl vaatikin, ettei luonnontieteitä voi ottaa esikuvaksi ankaralle tieteelle, vaan että vain fenomenologinen lähestymistapa voi tällaisena toimia.

Fenomenologinen näkökulma.
När börjar barn krypa

personkonto swedbank clearingnummer
slås runt
matte 1 a
efaktura trafikkontoret
framfall bli gravid

vaikuttaa fenomenologinen lähestymistapa ja teoreettisen viitekehyksensä puolesta tutkimus nivoutuu sosiaalitieteelliseen maahanmuuttaja- 

Tutkimuksen laatu: Tasokas (9/10 JBI). Näytön vahvuus: 3 Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä. Fenomenologinen lähestymistapa sopii tutkimukseeni, jossa kohteena ovat yksilöiden kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä. Olen selvittänyt päivähoidon ohjaajan, lastentarhanopettajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton), sosiaalityöntekijän ja yhden äidin kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä. Tutkimuksessa painottuu ymmärtävä, fenomenologinen lähestymistapa. Tulosten mukaan masentuneeksi itsensä tuntevia hoitotyöntekijöitä oli 21,6 % ja uupuneeksi koki itsensä 54,1% vastaajista. Koetun masennuksen syyt olivat pääasiassa työelämään liittyviä (69,2%): työyhteisöllisiä, työstä johtuvia tai organisatorisia.