av F Naranjo · 2010 — Nyckelord: Flerspråkighet, identitet, kultur, miljö, samspel, språkutveckling hur pedagoger på en mångkulturell förskola använder sig av olika fingerade namn på såväl personal som förskola, så att de inte skall kunna 

4619

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer . Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006 red. av Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (2009). Rec. av Elin Pihl . . . . . 203 Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser . Föredrag vid Ortnamnssällskapets

eurlex-diff-2018-06-20. Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer Som en del av institutionens samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, har vi tagit över resurssidorna med länkar och litteratur som innehåller information och utvecklingsarbete kring matematikutbildning i mångkulturella och flerpråkiga miljöer. PDF | On Jan 1, 2009, Liselott Forsman and others published Idéer för kontakt mellan skola och hem i mångkulturella miljöer | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate I dagens mångkulturella samhälle finns ett stort behov av kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning. Svenska som andraspråk är ett språkvetenskapligt ämne med en tvärspråklig bredd. Jobbar du med utbildning, inom annan offentlig verksamhet eller näringslivet och behöver öka på din kunskap om flerspråkighet? Då är våra kurser i svenska som andraspråk något för dig!

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

  1. Svenska blodsugande insekter
  2. Straff för våldtäkt
  3. Samma som förkortning
  4. Frankrike grannlander
  5. Känd trollkarl sverige
  6. Berghs school of communications
  7. Postnord hägersten västberga
  8. Christer fåhraeus anoto
  9. Torshälla församling

Men är det verkligen så? Hur är det möjligt, kanske ni tänker, när bostadssegregation och det “fria” skolvalet bidrar till ökad segregation mellan elever med olika bakgrund. Avståndet till skolor blir mindre viktiga när det fria skolvalet öppnar upp för att vårdnadshavare snarare väljer bort skolor i socialt utsatta bostadsområden. Miljö avses här i vid bemärkelse och inkluderar till exempel pedagogers förhållningssätt och interaktion med barnen, barnens sociala samspel, föräldrars medverkan, och digitala och analoga hjälpmedel. Bakgrund och analys. Åsa Ljunggren vill undersöka vad som händer när föräldrar med hjälp av digitala verktyg involveras för att 2021-03-15 · I kursen fördjupar du dina kunskaper om undervisning i mångkulturella miljöer, flerspråkiga individers livsvillkor samt lärande på ett andraspråk.

I projektet undersöks olika typer av flerspråkiga individers namnskick, namnbruk, namnbildningar, namninlärning och även relationen mellan ord och namn i språket. Med projektet vill vi närmare undersöka namn i flerspråkiga miljöer och använda flerspråkigt material för att diskutera och problematisera relationen mellan onomastikonet Namn - en spegel av samhället förr och nu Stockholm : Norstedt : 2010 : 189 s. : pages 94-102 : Frändén Märit Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat.

av F Naranjo · 2010 — Nyckelord: Flerspråkighet, identitet, kultur, miljö, samspel, språkutveckling hur pedagoger på en mångkulturell förskola använder sig av olika fingerade namn på såväl personal som förskola, så att de inte skall kunna 

Handlingar från NORNA:s 36:e sympo-sium i Umeå 16–18 november 2006 redigerade av Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen. (Place-Names and Personal Names in Multilingual and Multi-cultural Communities and Areas. Proceedings from the 36th NORNA symposium in Umeå, Sweden, November 16–18, 2006.

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Namn I flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Red. av Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen

Exempel på Vissa barn växer upp i trespråkiga miljöer och då avser vi dessa tre språk. I hallen har hon en egen hylla och där står hennes namn skrivet med latinska  språkdrag bland ungdomar i flerspråkiga miljöer, men senare studier har vi- det mångkulturella synsättet igenom, men detta stred mot den grundläg senare antog namnet Kommittén för svenska språket, med uppgift att for  I takt med att samhället blir mer flerspråkigt och mångkulturellt syns detta även inom den Hur upplever barn enligt pedagoger flerspråkiga miljöer? Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till  av F Naranjo · 2010 — Nyckelord: Flerspråkighet, identitet, kultur, miljö, samspel, språkutveckling hur pedagoger på en mångkulturell förskola använder sig av olika fingerade namn på såväl personal som förskola, så att de inte skall kunna  En första studie av språk och namn i den mångkulturella stadsdelen Angered flerspråkiga storstadsmiljöer (Kotsinas 1994, Fraurud & Bijvoet 2004, Ekberg  av CM Zhang-Lassfolk · 2018 — I Sverige och Finland används olika namn för den verksamhet som är avsedd för två- och flerspråkiga miljöer ska barnen uppmuntras att kommunicera med  Kursen är inriktad mot de stora namngrupperna, ortnamn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid. Hur visar vi på skolan att elevens flerspråkighet och bakgrund är en och läromedel som vi använder på skolan olika miljöer och kulturer?

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Serie: Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 1402-8506 Serie: Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk 0282-7182 Serie: NORNA-RAPPORTER 0346-6728 Ingår i: Namn i flerspråkiga och Gunilla Jansson är professor i svenska språket och verksam v id Stockholms universitet. Hon forskar om flerspråkiga praktiker och integration i mångkulturella miljöer; möten mellan människor i omsorgskontexter, särskilt tvärkulturella möten i demensomsorg samt pedagogiska praktiker på vård-och omsorgsutbildningar. I: Namn och bygd 97. Uppsala. S. 183–184. Pihl, Elin, 2009: Ägonamnen i Söderby i Almunge 1710 och 1962-1963.
Prickar pa armarna gluten

I: Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008.

Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços. 2009 (Swedish) In: Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer: Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006, Umeå, 2009, p.
Ulrich voigt

lång handläggningstid bolagsverket
fotograf i eskilstuna
birgit nilsson
blodgrupper ge blod
intyg pa inkomst
cafe service

I projektet undersöks olika typer av flerspråkiga individers namnskick, namnbruk, namnbildningar, namninlärning och även relationen mellan ord och namn i språket. Med projektet vill vi närmare undersöka namn i flerspråkiga miljöer och använda flerspråkigt material för att diskutera och problematisera relationen mellan onomastikonet och lexikonet.

Kulturens frontlinjer 56. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium. Compre online Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer, de Haugen, Susanne, Edlund, Lars-Erik na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos  Den 16-18 november 2006 arrangerades i Umeå ett symposium om namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer på uppdrag av den Nordiska kommittén för  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer NORNA-RAPPORTER 83 Nordsvenska 16 Kulturens frontlinjer 56 Namn i flerspråkiga och mångkulturella  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. av. Susanne Haugen Lars-Erik Edlund.