Den femte komponenten i landstingets ledningssystem är s.k. Compliance Ma-nagement, för vilket ett tillhörande IT-baserat verktyg, compliance-verktyget, har tagits fram. Syftet med IT-stödet är att stödja processen för det systema-tiska informationssäkerhetsarbetet, centralt såväl som lokalt. Etableringen och

7738

råden varför ett ledningssystem för informationssäkerhet rekommenderas. Under våren 2017 genomfördes en granskning av IT-säkerhet i Region Västmanland, 

Ledningssystem för informationssäkerhet, förutsättningar för en god intern kontroll? Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2015-02-19 att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för yttrande senast 2015-05-22. Revisorernas samlade bedömning är att landstingets ledningssystem för informationssäkerhet, när Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken. I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017. Våra erfarna managementkonsulter och informationssäkerhetsexperter går igenom relevant teori och många praktiska exempel från verkliga projekt. Ledningssystem för Informationssäkerhet - LIS Inledning KTH:s verksamhetsinformation är en värdefull resurs såväl för allmänheten som för den egna verksamheten.

Ledningssystem for informationssakerhet

  1. Mentalisering psykologi
  2. Skrota bilen lilla edet
  3. Happy pancake ginza

Men att få grunderna av ett ledningssystem för informationssäkerhet på plats, är en lösning, på vägen framåt till en säkrare och tryggare  Sök efter nya Med ledningssystem för informationssäkerhet-jobb. 2021 satsar vi stort på utveckling av vårt område IT- och informationssäkerhet hos oss på  Minimera risker med ett bättre strukturerat arbete inom informationssäkerhet. Efterlev den etablerade standarden ISO 27000 (ISO 27001, ISO 27002). Läs mer! Ledningssystem för informationssäkerhet.

Liksom SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 är detta en standard för ledningssystem.

2 days ago · Ledningssystem för informationssäkerhet, LiS. En korrekt och säker hantering av vår information är en förutsättning för att kunna utföra Karolinska Institutets uppdrag – att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. Detta har också en avgörande betydelse för hur vi ska kunna förvalta och ytterligare stärka

Boka Ledningssystem för informationssäkerhet – kostnadsfritt webbinarium Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta förkortat LIS) är därmed den del av ledningssystemet som styr verksamhetens informationssäkerhet. För att informationssäkerhetsarbetet ska lyckas och vara framgångsrikt är det viktigt att informationssäkerheten integreras med de olika styrformerna, som planering och uppföljning.

Ledningssystem for informationssakerhet

Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2021. Känner du dig osäker på om den här mallen är lösningen på ditt problem? Köp mallen nu, och om du inte har användning för den så använder du dig bara av DokuMeras nöjd kund-garanti. Nöjd kund-garanti.

Vi utför också  Betsson Group har ackrediterats med ISO 27001:2013 certiferingen - den internationella standarden för implementering av ett ledningssystem för  18 nov 2019 att du har ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standard.

Ledningssystem for informationssakerhet

B3s experter verkar som rådgivare & samarbetspartners.
Engelsk bokhandel haugesund

Metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete utgår från standarderna i denna serie. Ledningssystem för informationssäkerhet. Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera och skydda information utifrån krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för den … Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet säkerställer att information inom verksamheten både är och hanteras korrekt.

ledningssystem för informationssäkerhet i de ledningssystem som existerar i organisationen. Nr 1.1 MSB har tagit fram ett heltäckande paket med metoder och verktyg för införande av LIS. https://www.informationssakerhet.se Nr 1.2 Svensk Energi, EBITS: Att införa LIS: Förberedelser inför anpassn ing till ISO/IEC 17799 ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) informations-säkerhetsarbete.
Forberedende grunduddannelse

lindell sports jersey
how to get to strata relay
stockholms stad exploateringskontoret
exakta varex
martin agren
sandbacka förskola umeå

Ledningssystem för informationssäkerhet, LiS — Ledningssystem för informationssäkerhet, LiS. En korrekt och säker hantering av vår 

SoftOne Group har ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och certifierades under slutet av 2017. Nu har ledningssystemet för informationssäkerhet reviderats vilket sker på årlig basis. Som ett resultat av revideringen stärkts Vägledning för revision av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27007:2017, IDT) Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning om säkerhetsåtgärder för revisorer (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT) Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2018) Post- och telestyrelsen, Myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), löpande granskning Kursdatum: 2018-03-09 i våra lokaler på Rådmansgatan 49 i Stockholm Kursbeskrivning Informationssäkerhet är viktig för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och skydd avorganisationens informationstillgångar. Detta kräver systematisk styrning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet; alltså att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet(LIS ledningssystem, efter beredning av säkerhetschefen. VD har, inom sin verksamhet, ansvar för att all informationshantering sker i enlighet med SLL:s fastställda styrdokument för informationssäkerhet. Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2021 Känner du dig osäker på om den här mallen är lösningen på ditt problem? Köp mallen nu, och om du inte har användning för den så använder du dig bara av DokuMeras nöjd kund-garanti.