23 mar 2021 Efter 2017 års resultat kunde vi se att ungdomar mådde sämre än tidigare, både fysiskt och psykiskt. I samma undersökning framkom också att 

2257

Resultaten för Kungsbacka kommun redovisas genomgående uppdelat på kön och jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8- och gy2-ungdomar som deltagit i Lupp-undersökningen i någon av de sex kommuner i Göteborgsregionen som samverkat kring Lupp 2013 – utöver Kungsbacka: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn.

4. Hur kan man påverka i skolan? 5. 10 principer för inflytande i.

Lupp undersökning resultat

  1. Hjo sverigekarta
  2. Studieavbrott su

Lämna synpunkt. Genom att göra en Lupp-undersökning får kommunen en bättre bild av ungdomarnas livsvillkor. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet i Marks kommun inom ett antal av enkätens frågeområden. Speciellt fokus läggs vid skillnader till tidigare Lupp-resultat och resultat som sticker ut bland vissa grupper Resultaten från undersökningen 2016. Nedan finns LUPP resultaten från undersökningen som genomfördes november 2016. Svarsfrekvensen för elever i årskurs 8 i Nordanstig var 93 %. Ungdomar från bl.a elevrådet på Bergsjö skola kommer under våren 2017 att vara med i planeringen av aktiviteter kopplat till resultaten.

Ungdomar från bl.a elevrådet på Bergsjö skola kommer under våren 2017 att vara med i planeringen av aktiviteter kopplat till resultaten. Läs resultatet från den senaste undersökningen.

23 mar 2021 Efter 2017 års resultat kunde vi se att ungdomar mådde sämre än tidigare, både fysiskt och psykiskt. I samma undersökning framkom också att 

Avgränsningar . Lupp enkätundersökningens projekt och genomförande. 8.3 Projektets styrgrupp . Lupp-enkäten gjordes av MUCF under 2015, vilket innebär att jämförelser med resultat från år 2014 eller tidigare inte är möjligt på relativt många ställen.

Lupp undersökning resultat

Lupp-enkäten gjordes av MUCF under 2015, vilket innebär att jämförelser med resultat från år 2014 eller tidigare inte är möjligt på relativt många ställen. Exempelvis har nästan alla instämmerskalor i enkäten justerats från en femgradig till en fyrgradig skala, vilket gör att resultatet inte är jämförbart.

Speciellt fokus läggs vid skillnader till tidigare Lupp-resultat och resultat som sticker ut bland vissa grupper (exempelvis utifrån kön eller ålder). resultat från 2018 års Lupp-undersökning och utgår från respektive frågeområde: Fritid, Skola, Politik och samhälle, Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid. Vidare i rapporten finns siffor, mer utförliga resultat och analyser för varje enskilt frågeområde. Vi kommer att få ta del av resultatet i deras undersökning och på så sätt kunna plocka ut den information vi behöver om ”våra elever” på ett underlättande sätt. 7. Avgränsningar . Lupp enkätundersökningens projekt och genomförande.

Lupp undersökning resultat

Bilagor. Rapport - Lokal uppföljning av  undersökning där kommuner får möjlighet att delta för att samla in kunskap om ungdomars levnadssituation Lupp-resultatet stöttar kommuner  Denna rapport redovisar resultat från den Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) - undersökning som genomfördes i Smedjebackens kommun under  Som ett led i detta har man genomfört LUPP, lokal uppföljning av Detta är en viktig undersökning som ger oss en tydlig bild över hur ungas liv ser ut. Resultatet har nu bearbetats och analyserats dock med viss försiktighet  av R Dalin · Citerat av 1 — Därför genomförde vi Lupp undersökningen. När vi nu har resultatet så kan vi få en uppfattning om vad som är bra och vad som kan förbättras. Men detta är  Årlig.
Nigeria befolkning 2021

Drygt en tredjedel av eleverna uppger att de har blivit orättvist behandlade (på ett sätt så den MUCF kräver ingen redovisning efter genomförd undersökning utan Lupp är för er skull. Däremot är en rapport ett betydande verktyg för det fortsatta utvecklingsarbetet. Se därför till att den som skriver rapporten även har i uppdrag att skriva fram rekommendationer för kommunens eller regionens fortsatta arbete. www.grkom.se Resultat från Lupp 2017, STENUNGSUNDS KOMMUN ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND 88 82 77 84 79 74 85 82 90 85 80 36 38 39 35 38 40 50 60 51 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tj Tot K Tj Tot K Tj Tot K Tj Tot K Åk8 GR-9: Åk8 Gy2 GR-8: Gy2 Procent Vill bestämma Får bestämma Elevinflytande över: arbetsformer Bättre lokal ungdomspolitik genom Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp, är ett enkätverktyg som används av kommuner, regioner och stadsdelar för att få kunskap om ungas levnadsvillkor och förändringar över tid.

Nästa mätning genomförs hösten 2020 och presenteras våren 2021. Förhoppningen är att Lupp-enkätens resultat ska ligga till grund för långsiktig planering och vara ett viktigt beslutsunderlag i frågor som rör våra barn och ungdomar.
Gotland rederi

intrastat koder oversigt
student consulting sweden
kända reklam låtar
lediga jobb helsingborg budbil
klippa ner paul farges

Begäran om uppdrag att delta i enkätundersökningen Lupp. (Lokal uppföljning och kostnader för eventuella tryck och spridning av resultatet.

Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen.