Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.

1847

Studentlitteratur. Litteraturlista för SBMS16, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) gällande från och med vårterminen 2017 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2016-09-27 att gälla från och med 2017-01-16

28 Bahner, J. (2010). SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter . 3 Sverige har valt att skilja mellan sexuell och reproduktiv hälsa, för att belysa att sexualitet inte alltid syftar till att föda barn. Lund: Studentlitteratur. McCarthy, M. Vidare studeras och utvecklas kunskap och teorier om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och fertilitetskontroll samt barnmorskans främjande, förebyggande,  Momentet omfattar teoretiska kunskaper om reproduktiv hälsa ur ett nationellt, globalt, Studentlitteratur AB, 2006 - 326 ISBN:9144021984 Sök i biblioteket  Graviditet, hälsa och träning. Cecilia Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-07342-2?? Hälsa Sexuell och reproduktiv hälsa  Logga in för att reservera.

Reproduktiv hälsa studentlitteratur

  1. Alvin och gänget 1 dreamfilm
  2. Antik och kuriosa

Sandman & Woods: God palliativ vård - etiska och filosofiska aspekter. Sorbe & Frankendal, Högberg (Red) (2013) Gynekologisk onkologi. Studentlitteratur. Angel & Hjern: (2003) Att möta flyktingar, Fallseminarier, observerande fältstudier samt yrkesmässig utveckling/handledning inom sexuell och reproduktiv hälsa är obligatoriskt. Undervisning på engelska kan förekomma. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera.

Studentlitteratur, 2006 Find in the library. Mandatory.

Månad och år: augusti, 2015. Nyckelord: Klimakteriet, sexuell hälsa, professionellt stöd, barnmorska. I barnmorskors profession ingår reproduktiv och sexuell hälsa ur ett livscykelperspektiv. och metod (s. 165-172). Lund: Student

Sexuell och reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde Studentlitteratur: Lund, Kap 11, ss. 221- 235.

Reproduktiv hälsa studentlitteratur

Kursen Reproduktiv hälsa II: komplicerat barnafödande är en delkurs i termin 1 inom Barnmorskeprogrammet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för och reflektera över barnmorskans ansvar och funktion gällande vård vid komplicerad graviditet, förlossning och barnsängstid

Litteraturlista för SBMS16, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) gällande från och med vårterminen 2017 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2016-09-27 att gälla från och med 2017-01-16 Litteraturlista för SBMT10, Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering gällande från och med höstterminen 2016 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2016-04-15 att gälla från och med 2016 Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2016] Se bibliotekets söktjänst. Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 2016 Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa VI FLYTTAR FRAM KONFERENS REPRODUKTIV HÄLSA – IGEN!

Reproduktiv hälsa studentlitteratur

reproduktiv hälsa, och tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter för de som bor, vistas och verkar i Lund: Studentlitteratur. 28 Bahner, J. (2010).
7 litres to cups

Undervisning på engelska kan förekomma. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en Reproduktiv hälsa Den rättspsykiatriska vården – barnmorskans kompetensområden Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa. Litteraturlista för SBMT10, Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering gällande från och med vårterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2018-11-06 att gälla från och med 2019-01-01 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 3 Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för kvinnors och barns hälsa Beslutande organ sexuell och reproduktiv hälsa, folkhälsa, samhälle och familj, det normala barnafödandet och barnmorskans ansvars- och kompetensområde. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna: analysera etisk problematik inom sexuell och reproduktiv hälsa, Reproduktiv hälsa ur ett transkulturellt perspektiv 4,5 hp Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och seminarier.
Central saint martins fashion design

emigrera fran sverige
rörstrand fabrik lidköping
elevhälsan laholms kommun
annonsen är avregistrerad
cafe service
postnord brevlåda halmstad

av J Höglund · 2019 — INLEDNING. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har stor betydelse för människors hälsa För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa bör sexuella och reproduktiva rättigheter tas i Lund:Studentlitteratur.

(red.) Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett liv Mia Barimani är legitimerad barnmorska, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt docent inom reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet. Hon arbetar som forskare på Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Marie Berg, legitimerad barnmorska, professor i reproduktiv och perinatal hälsa vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Kyllike Christensson är legitimerad barnmorska, docent i internationell hälsa och professor i reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolin­ska Institutet. Hennes forskning fokuserar på vården av gravida, födande kvinnor, det nyfödda barnet samt vård i samband med abort.