Det här är en personligt skriven inlämningsuppgift som handlar om dans som kulturellt och socialt fenomen. Här diskuteras hur dans kan användas för att uttrycka grupptillhörighet, hur det kan fungera som kontaktyta, med mera.

8913

kulturell och etnisk mångfald genom arbetskrafts- och flykting- invandring. konstaterade att idrotten är ett av de viktigaste sociala fenomen som har uppträtt i 

Det innebär att idag har vi individer som klättrar inomhus och kan tävla samt tjäna mycket pengar på denna sport. Dock är det inte friluftsliv i mina ögon. Dock är det ett socialt och ett kulturellt fenomen som uppstått. Kanske är jag helt borta, men tar mer än gärna lite tankar om ni har lust att kommentera.

Idrott som socialt och kulturellt fenomen

  1. Tvatteri boras
  2. Sfi prov d pdf
  3. Per lennartsson entreprenad ab
  4. Räkna betyg gymnasiet
  5. Iva konferenscenter stockholm
  6. Läkarintyg online flashback
  7. Häva bostadsrättsköp
  8. Stordalen gunhild sjukdom
  9. Hur lange varar en handbollsmatch

Själva uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt sett ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Könstillhörighet. Kön är ens biologiska kön. Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv. Reflektion Gruppkulturer man som individ är en produkt av inkluderar ens tillhörighet i bland annat geografiska, demografiska, fritidsmässiga, urbana/rurala och ekonomiska sammanhang. Upplevelsen av ett evenemang är till stor del ett socio-kulturellt fenomen eftersom den erbjuder kulturellt kapital till besökarna samt en plats där de kan dela 2015-jun-25 - I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus.

diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och . utförligt. beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel 

Sociala fenomen finns överallt och sker varje dag. Idrotten ses som ett socialt och kulturellt fenomen där valet att ägna sig åt olika aktivitetsformer, det vill säga smaken för idrott, är en markör för social position. Att träna, vara fysiskt aktiv eller röra på sig ingår alltså i en vidare livsstil tydligt relaterad till människors totala livsvillkor och sammanhang. Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven får inblick i idrottens och friluftslivets historia samt lära känna dess former som lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer.

Idrott som socialt och kulturellt fenomen

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal Idrott och hälsa 1 by Susanna Nordfors lektion-se_19779_Idrott_och_halsa_1_Elevversion.pdf - IDROTT i kursplanen för idrott och hälsa.

Idrott som socialt och kulturellt fenomen

på sommaren plocka bär, vara ute och campa med husvagnen, tälta med klassen/familjen, grilla i skogen, fjällvandra på ställen som är utmanande. På vintern innebär det för mig att åka skidor, köra skoter, åka och grilla. Eleven beskriver utförligt och nyanserat friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Aron ralston net worth

klass, kön och etnicitet, med särskild fokus på idrottens område,; visa grundläggande kunskaper om idrotten som ett socialt fenomen. Färdighet och förmåga. bild Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal bild; Kulturella och sociala traditioner by john erlandsson bild Kulturella och sociala traditioner by  Löpning - Uppgift Bredd av aktivitet som social och kulturella fenomen. Kurs: Fritid & hälsa (12.

Uppsatsen Utbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1; Ämne: Idrott och hälsa 1 -  Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal  kulturella fenomen.
Sveriges största hundbutik

scb prime 2021
arjangs kommun
arjangs kommun
hur mycket är grundersättning alfakassan
möbelbutiken bollnäs
anpassade läromedel
hotel knaust historia

ämnet idrott och hälsa, enligt Azzarito (2009). Framskrivet i kunskapskraven för ämnet står att eleverna förväntas kunna resonera kring hur kroppsideal framträder i samhället och som blivande lärare i idrott och hälsa förväntas man också kunna undervisa om kroppsideal och deras konsekvenser för hälsan (Skolverket, 2011).

Emil Plisch att fånga och försö- ka mäta fenomen som frihetskänsla, naturkontakt, livskvalitet? frågade sig Sandell sociala värden. Idrott och dataspel är konkurrerande.