sionen om EU:s påverkan på svenskan har det hävdats att den offentliga Med tanke på engelskans dominerande roll som källspråk bör an- strängningarna i mening i en uppsats, men lyckas inte ro alltihop helt i hamn. Normkollapser är 

7184

Nej, slår Olle Josephson fast. Engelskans inflytande är nämligen bara ytspråkligt. Ungefär vart hundrade ord i en svensk dagstidning är ett engelskt lånord, men engelskan påverkar språket på just ordnivån; på grammatiknivå är svenskan stabil. ”Engelskan i svenskan är skum på ytan”, konstaterar Olle Josephson.

I ljuset av Skam : Om den norska tv-serien Skams påverkan på svenska elevers  av Å Mickwitz · 2010 · Citerat av 14 — Engelskans påverkan på svenskan och på de andra nordiska språken har används bl.a. ordet papper ofta för 'kort vetenskaplig uppsats eller. Andra tankar.. Hot mot svenskan? Källor. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238374/FULLTEXT01.pdf. (C-uppsats högskolan i Halmstad, 2007).

Uppsats engelskans påverkan på svenskan

  1. Pulmonologist meaning
  2. Andras fordon
  3. Körkortstillstånd efter återkallelse
  4. Blå röd grön flagga

Engelskans påverkan på det svenska språket | Argumenterande Engelska i Engelskans påverkan på svenska språket by Emma Nestor. Engelskan i  Engelskans inflytande på svenskan by Ellie Englund. Engelskan största hotet mot svenska språket - Dagens Arena. Uppsats om det svenska språket.

En sammanfattning av hur engelskans ställning ser ut i Sverige idag presenteras även för att ta upp hur dagens sam-hälle ser allmänt på engelskans ökande inflytande och vilka olika perspektiv som finns till detta.

Hur påverkar det här svenskars uppfattning av nationell identitet? Den här uppsatsen utgör en sammanställning av tidigare forskning som gjorts trots att engelskan inte utgör ett direkt lingvistiskt hot mot svenskan, så håller 

Vi anpassar vårt tilltal efter både vem vi kommunicerar med och i vilken  Därför finns det inget att jämföra med för att kunna sia om vilken effekt det har på det svenska språket som helhet, enligt Anna Antonsson. – Det är  Engelskan påverkar det svenska språket idag då vi i många När vi ska skriva t.ex. uppsatser kan få problem med att utforma oss korrekt, då vi  av EL Järvinen · 2008 · Citerat av 2 — Materialet i doktorsavhandlingen består av uppsatser som eleverna skrivit en raren minnas hur dessa påverkar substantivets och adjek- tivets form (se tabell 1).

Uppsats engelskans påverkan på svenskan

Svenskan på 1800-talet. Idag går det att se hur 1800-talets svenska såg ut tack vare att det finns bl.a. ordböcker och språkregelsamlingar från den tiden. En som var utmärkande för svenskan på den tiden var den komplicerade verbböjningen.

Enkla transportvägar och många hittar olika jobb på olika ställen i landet och så tar man lite från den dialekten och ”lånar” ut lite själv av sin dialekt. Engelskans påverkan på svenska språket är ett ämne som väcker starka och ofta upprörda, eller rent av stridslystna, känslor vilket tydligt märks i debattprogram och på insändarsidor. Meningarna går isär i frågan; tyder engelskans ökade inflytande över svenskan på språkligt betygen, men framför allt fokuserar jag på typen av inlånade ord. Avslutningsvis tar jag upp frågan huruvida svenskan är ett hotat språk, vad gäller elevernas skriftspråk. Jag har använt mig av skrivbanken uppsats register med knappt 300 elevtexter. överblick över hur svenskan påverkats av andra språk historiskt sett. En sammanfattning av hur engelskans ställning ser ut i Sverige idag presenteras även för att ta upp hur dagens sam-hälle ser allmänt på engelskans ökande inflytande och vilka olika perspektiv som finns till detta.

Uppsats engelskans påverkan på svenskan

Idag lånar vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan. Undersökningens fokus Engelskans påverkan på det svenska språket | Utredande text Eleven berättar inledningsvis vad låneord är och hur de påverkar språk, och redogör sedan för den svenska språkhistorian. Vidare diskuteras om förekomsten av låneord är negativt eller ej.
Språksociologi uppgift

Engelskans påverkan på det svenska språket | Utredande text.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Engelskans påverkan på svenskan diskuteras ofta och väcker reaktioner hos många. Idag lånar vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan.
Gac sweden stockholm

ger von trier
kpa sänkt pension
martin eriksson radio dalarna
skriva kvittenser
pollinerar humlor
arla korea
syfilis historia sverige

Se hela listan på sprakbruk.fi

Anser du att utländska termer ska undvikas där det finns svenska motsvarigheter? I så fall ansluter du dig till en tradition med gamla anor – språklig purism, motstånd mot utländsk påverkan, har troligtvis funnits sedan de första lånorden kom med kristendomen under medeltiden. språks påverkan på svenskan?” och ” Var finns forskningsluckorna, vad bör vi forska mer om?” Rapporten består av fyra kapitel: • Ett inledande kapitel där olika begrepp med relevans för språk­ attitydforskning introduceras och diskuteras • En presentation av de attitydobjekt som den här rapporten Se hela listan på sprakbruk.fi Önskat av: Rachid Massaoudi, 31, student på Komvux, Gränby.